អធិប្បាយអំពីក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ងុំបង្កើតឡើងដោយក្តីស្រឡាញ់បង្កើតឡើងដោយក្នុងគោលបំណង ចង់ជួយរួមចំណែក បង្កើនសម្រស់បង្កើនភាពជឿជាក់ បង្កើនអារម្មណ៍ល្អ ទៅកាន់អតិថិជននិង ដោះស្រាយបញ្ហាស្បែកមុខ របស់បងប្អូនយើងណាដែក កំពុងខូចខាត ដែល បណ្ដាលមកពីការផាត់ម្សៅជាប្រចាំ កត្តាសុខភាព ប្រើប្រាស់ផលិតផលខុស ឬកត្តាផ្សេងៗ។ Queen Yourself មាននៅការតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការនាំចូលនៅផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ហើយប្រាកដថា មានសមត្ថភាពជួយព្យាបាល ថែរក្សា ការពារ ចិញ្ចឹមស្បែកមុខអតិថិជន ពិតប្រាកដ ស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ ដ៏ពិសេសបំផុត សេវាកម្មល្អ និងមានការធានាជូននូវការពេញចិត្តទៅកាន់អតិថិជនគ្រប់រូប សូមអរគុណនូវការជ្រើសរើស គ្រឿងសំអាងដែលចម្រាញ់ចេញពីកោសិកាដើមរុក្ខជាតិ stem cell make up ពី Queen Yourself ជាផ្នែកមួយនៃភាពស្រស់ស្អាតរបស់អស់លោកអ្នក។